Informacje dotyczące paszportów oraz wiz

Uczestnik podróży ma obowiązek zabrać ze sobą ważny paszport w przypadku wyjazdu poza strefę Schengen. Jeżeli wymagana jest wiza, uzyskanie jej leży w gestii uczestnika podróży. OLKA nie ponosi także odpowiedzialności za klientów, którym odmówiono wjazdu na teren danego kraju z powodów niezależnych od OLKA. 

Obywatele Unii Europejskiej podróżujący w jej obrębie lub do innych państw strefy Schengen, tj. Norwegii, Szwajcarii, Islandii lub Liechtensteinu powinni zawsze mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty wydany przez organ gminy. Prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości. 

Następujące kraje są członkami strefy Schengen:

Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry oraz Włochy.

Więcej informacji na temat podróży poza Europę znajdą Państwo w poniższych linkach.

W przypadku Australii, USA i Kanady umieściliśmy również linki do ETA i ESTA niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wjazd.

Australia – złóż wniosek o ETA tutaj

Singapur

Kanada – złóż wniosek o ETA tutaj

Brazylia

Meksyk

Katar

Arabia Saudyjska

Bahrajn

Azerbejdżan

Japonia