Regulamin dot. lotów

REGULAMIN ZAKUPU WYJAZDÓW ZORGANIZOWANYCH, W TYM NOCLEGÓW I LOTÓW

W przypadku zmiany, w związku z którą mecz zostanie rozegrany poza zarezerwowanymi datami lotów i noclegów, obowiązuje, co następuje:

Jeśli klient zarezerwował przelot i nocleg za pośrednictwem OLKA, ich daty zostaną przesunięte tak, aby były dopasowane do nowego terminu meczu. Należ pamiętać o tym, że zmiana dat lotów i noclegu nie następuje automatycznie - klient musi potwierdzić nam nowe terminy. Ewentualną różnicę w cenie lotów i noclegu wynikającą ze zmiany terminu pokrywa klient (w przypadku, gdy nie wykupił w OLKA „Ubezpieczenia na wypadek zmiany terminu meczu”).

W rzadkich przypadkach można zaakceptować ryzyko przesunięcia terminu meczu oraz/lub konieczności dopasowania/zmiany dat wyjazdu, ponieważ informacje dotyczące terminów rozgrywek nigdy nie są w 100% pewne. W takiej sytuacji nie ma możliwości anulowania zakupu, odwołania rezerwacji (i otrzymania zwrotu pieniędzy) lub zamiany na inny mecz. W takiej sytuacji nie ma możliwości anulowania zakupu, odwołania rezerwacji (i otrzymania zwrotu pieniędzy) lub zamiany na inny mecz. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek zmiany terminu meczu. W przypadku podpisania takiej polisy wszelkie koszty związane z przesunięciem/przedłużeniem terminów pobytu w hotelu oraz lotów zarezerwowanych za pośrednictwem OLKA są pokrywane przez OLKA. Zaznaczenie tej opcji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym zwolnieniem z odpowiedzialności.

Jeśli nie skorzystasz z lotu wychodzącego z twojej zarezerwowanej podróży, jest to uznawane za "no-show", co automatycznie prowadzi do anulowania lotu powrotnego przez linię lotniczą.
Odcinki lotu na twoim bilecie muszą być przestrzegane kolejno, i jeśli nie wykorzystasz biletu na konkretny odcinek, wszystkie pozostałe loty na bilecie zostaną anulowane.

 

Imię i nazwisko zgodne z paszportem
Proszę pamiętać o tym, aby podać imię i nazwisko tak, jak jest ono zapisane w paszporcie. Zazwyczaj nie ma możliwości zmiany rezerwacji lub imienia i nazwiska widniejącego na biletach lotniczych bez dodatkowych kosztów. W większości przypadków niemożliwe jest także uzyskanie zwrotu pieniędzy w razie ewentualnego odwołania rezerwacji. 

Zalecenia
Odnośnie wyjazdów do Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Portugalii lub Włoch na mecz odbywający się w weekend zalecamy rezerwację od piątku do poniedziałku, ponieważ termin rozgrywki może ulec zmianie jeszcze w ostatnim tygodniu. Czasami mecze są przenoszone na piątek lub poniedziałek. W razie przesunięcia terminu rozgrywki pomagamy w zarezerwowaniu dodatkowego noclegu. W razie przesunięcia terminu rozgrywki pomagamy w zarezerwowaniu dodatkowego noclegu. Mecze w środku tygodnia zaplanowane na wtorek lub środę mogą być rozegrane we wtorek, środę lub czwartek. Mecze w środku tygodnia zaplanowane na wtorek lub środę mogą być rozegrane we wtorek, środę lub czwartek.

Odprawa
Większość linii lotniczych oferuje opcję odprawy online. Niektóre linie lotnicze pobierają opłatę od pasażerów, którzy nie dokonali odprawy online i zamiast tego odprawiają się na lotnisku. Podczas odprawy online należy podać numer rezerwacji lotu, swoje nazwisko lub adres e-mail. Odprawa online otwiera się zazwyczaj 24 godziny i zamyka 1 godzinę przed odlotem. Aby zarezerwować konkretne miejsce lub dodatkowy bagaż, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z linią lotniczą. Jako uczestnik podróży są Państwo odpowiedzialni za to, aby zjawić się na lotnisku z odpowiednim wyprzedzeniem przed wylotem. Informacje odnośnie zasad obowiązujących w przypadku Państwa lotów znajdują się na stronie internetowej danej linii lotniczej.

Dokumenty tożsamości
Jako uczestnik podróży powinni Państwo upewnić się, iż posiadają Państwo dokumenty niezbędne do jej realizacji jak np. ważny paszport, dowód osobisty i ewentualną wizę. Paszport musi być ważny przez cały czas trwania podróży. Wiele krajów wymaga ponadto, aby obowiązywał on co najmniej sześć miesięcy od terminu powrotu.