Specjalne warunki

WARUNKI ZAKUPU PRZY ZAKUPIE JEDYNIE BILETÓW NA WYDARZENIA

Firma OLKA Sportresor AB (zwana dalej „OLKA”) jest pośrednikiem w sprzedaży biletów i nie jest organizatorem wydarzeń sportowych.

Przepisy ustawy o umowach zawieranych na odległość (distansavtalslag) dotyczące prawa do odstąpienia od umowy nie mają zastosowania do zakupu biletów na wydarzenia. Płatności za zarezerwowane bilety i wyjazdy pakietowe na wydarzenia nie podlegają zwrotowi niezależnie od sytuacji osobistej uczestników. 

Również anulowanie rezerwacji biletów nie jest możliwe, ponieważ OLKA działa zgodnie z warunkami obowiązującymi u naszych dostawców, które są takie same jak te dla klientów OLKA. OLKA nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany terminów wydarzeń, a zakupiony bilet jest zawsze ważny na wydarzenie w nowym terminie.

Daty wydarzeń
OLKA pośredniczy w sprzedaży biletów w oparciu o to, że klient będzie mógł zobaczyć wydarzenie/mecz piłki nożnej niezależnie od dnia i godziny, w których będzie mieć miejsce. OLKA nie ponosi odpowiedzialności za przeniesienie, przerwanie lub anulowanie wydarzeń. Zwroty nie są możliwe na przykład w przypadku ewentualnej rezygnacji, jeśli mecz zostanie przeniesiony z zaplanowanego dnia na inny dzień tygodnia. W przypadku odwołania wydarzenia/meczu z powodu złej pogody, bilet jest ważny na nowy termin imprezy. OLKA nie jest zobowiązana do zwrotu ewentualnych kosztów podróży.

Obowiązkiem klienta jest sprawdzanie ewentualnych zmian dnia i godziny wydarzenia/meczu, ponieważ jest to częste zjawisko.

Informacje ogólne
OLKA nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy, jeśli podróżni zostaną usunięci z obiektu, w którym odbywa się wydarzenie z powodu na przykład złego zachowania lub jeśli podróżny, ubrany w niewłaściwy strój meczowy, próbuje wejść na niewłaściwe trybuny. Zalecamy, aby znajdując się na stadionie, nie nosić szalika ani koszulki piłkarskiej. Obowiązkiem podróżnego jest zapoznanie się z aktualnymi zasadami uczestnictwa w każdym wydarzeniu.

Wszystkie dostępne u nas bilety na mecze dotyczą sektorów gospodarzy lub neutralnych – chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Pamiętaj, że kolory gości są niedozwolone i mogą skutkować odmową wstępu na stadion bez prawa do zwrotu pieniędzy.

Ceny
OLKA kalkuluje ceny w oparciu o podaż i popyt. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu cena może zarówno spaść, jak i wzrosnąć.

Na niektórych biletach może znajdować się napis „Cena Face Value” Nie jest to cena, jaką OLKA płaci za zakup takiego biletu.  

Plany i zdjęcia obiektów sportowych
Dostępne na naszej stronie plany obiektów sportowych są przybliżone i mogą odbiegać od tego, jak te miejsca wyglądają w rzeczywistości. Przykładowe zdjęcia, które pokazujemy na „biletach” są poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu tych miejsc.  

Kategorie biletów i sektory
OLKA zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii biletu lub sektora na równoważną lub lepszą, kategorię lub sektor niż podano w momencie zakupu.

Europejskie mecze piłki nożnej
W przypadku meczów Ligi Mistrzów / Ligi Europy i niektórych stadionów sportowych może istnieć zakaz zakupu biletów, w których sprzedaży pośredniczymy, przez obywateli kraju drużyny gości lub przez osoby takiej narodowości. Przed dokonaniem zakupu skontaktuj się z nami, aby się upewnić co do ich możliwości zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy to nastąpi.

Dostawa biletów na wydarzenia
Bilety są w większości przypadków dostarczane w formie elektronicznej (e-tickets), jako bilety na smartfona (mobile-tickets) lub z odbiorem na stadionie (stadium collection), ale sposób dostawy zakupionych biletów jest podany w potwierdzeniu rezerwacji. Należy pamiętać, że blisko daty wydarzenia mogą wystąpić zmiany w sposobie dostarczenia biletu..

Zakupionych biletów na wydarzenia nie można odsprzedać, ponieważ może to być niedozwolone lub nielegalne. Może to również pociągać za sobą konsekwencje prawne

Ważne informacje dotyczące COVID-19
Bilety, które oferujemy w sprzedaży przez Internet, sprzedawane są w oparciu o 100% dostępność miejsc w danym obiekcie sportowym i zaktualizowanych przydziałach biletów, które możemy zaoferować w ramach współpracy z oficjalnymi partnerami. Pojemność obiektu sportowego może jednak ulec zmianie. Może się zdarzyć, że organizator wydarzenia, w którym chcesz wziąć udział, zmieni maksymalną liczbę widzów, a to z kolei sprawi, że zakupione przez nas bilety nie zostaną nam przydzielone.

Należy wziąć pod uwagę następujący scenariusz oraz rozwiązanie:

Rezerwujesz mecz lub inne wydarzenie, które później zostaje anulowane i nie będzie rozegrane w późniejszym terminie, liczba widzów zostanie zmniejszona (a klub anuluje bilety) lub mecz jest rozgrywany bez publiczności.
Jeśli wystąpi jedna z tych okoliczności, masz możliwość zachowania wpłaconej kwoty u nas i wykorzystania jej do opłacenia innego wydarzenia lub też zwrotu pełnej kwoty za elementy wyjazdu zarezerwowane w firmie OLKA. Zwrot jest rozliczany nie później niż dwa tygodnie od pierwotnej daty wydarzenia. Pamiętaj, że OLKA nie może anulować czy też zwrócić kosztów zarezerwowanych za naszym pośrednictwem biletów, z innych powodów niż wymienione powyżej. Oznacza to, że OLKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nałożenia kwarantanny, zakazu wjazdu do danego miejsca itp.  

Jeśli mecz/wydarzenie zostanie przełożone (postponed) z powodu COVID-19 i następnie przeniesione na późniejszy termin, zakupione bilety zachowują ważność na nowy termin.

Ważne! Możemy dokonać zwrotu wpłaconej kwoty tylko za elementy wyjazdu zarezerwowane w firmie OLKA. W przypadku rezerwacji transportu, zakwaterowania lub jakiejkolwiek innej część pakietu na własną rękę, nie oferujemy za nią zwrotu kosztów ani rekompensaty.

WARUNKI ZAKUPU PRZY ZAKUPIE WYJAZDÓW PAKIETOWYCH NA WYDARZENIA

W przypadku zmiany terminu meczu, która spowoduje, że będzie on rozgrywany w innym dniu niż zarezerwowane doby hotelowe, obowiązują następujące zasady:

Jeśli rezerwacja hotelu została dokonana w OLKA, przesuniemy pobyt w hotelu na nowy termin meczu. Należy pamiętać, że zmiana dat zakwaterowania w hotelu nie odbywa się automatycznie. Klient musi potwierdzić nowy termin pobytu w OLKA. Wszelkie różnice w cenach hoteli związane ze zmianą terminu pokrywa klient.
Klient jest odpowiedzialny za wcześniejsze poinformowanie hotelu o ewentualnym późnym przyjeździe lub zameldowaniu, szczególnie ponieważ niektóre hotele nie świadczą usług przez całą dobę.
Jeśli klient nie pojawi się w dniu zameldowania, ale przybędzie dzień później, zostanie to uznane za "no show". Hotel wówczas anuluje pobyt bez zwrotu kosztów za pierwszą lub kolejne noce.

W przypadku rezerwacji wyjazdu piłkarskiego do Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Portugalii i Włoch zalecamy zarezerwowanie pobytu w dniach od piątku do poniedziałku na mecze weekendowe, ponieważ dzień rozgrywki może się zmienić nawet w ostatnim tygodniu przed meczem. Niektóre mecze mogą również zostać przeniesione na piątek lub poniedziałek. Jeśli mecz zostanie przeniesiony, pomagamy w rezerwacji dodatkowych noclegów. Dodatkowe koszty ponosi klient. Mecze, które mają się odbyć w środku tygodnia, zaplanowane na wtorek lub środę, mogą zostać rozegrane we wtorek, środę lub czwartek. W takim przypadku zalecamy rezerwację pobytu od wtorku do piątku.

REGULAMIN ZAKUPU WYJAZDÓW ZORGANIZOWANYCH, W TYM NOCLEGÓW I LOTÓW
W przypadku zmiany, w związku z którą mecz zostanie rozegrany poza zarezerwowanymi datami lotów i noclegów, obowiązuje, co następuje:

Jeśli klient zarezerwował przelot i nocleg za pośrednictwem OLKA, ich daty zostaną przesunięte tak, aby były dopasowane do nowego terminu meczu. Należ pamiętać o tym, że zmiana dat lotów i noclegu nie następuje automatycznie - klient musi potwierdzić nam nowe terminy. Ewentualną różnicę w cenie lotów i noclegu wynikającą ze zmiany terminu pokrywa klient (w przypadku, gdy nie wykupił w OLKA „Ubezpieczenia na wypadek zmiany terminu meczu”).
Klient jest odpowiedzialny za wcześniejsze poinformowanie hotelu o ewentualnym późnym przyjeździe lub zameldowaniu, szczególnie ponieważ niektóre hotele nie świadczą usług przez całą dobę.
Jeśli klient nie pojawi się w dniu zameldowania, ale przybędzie dzień później, zostanie to uznane za "no show". Hotel wówczas anuluje pobyt bez zwrotu kosztów za pierwszą lub kolejne noce.

W rzadkich przypadkach można zaakceptować ryzyko przesunięcia terminu meczu oraz/lub konieczności dopasowania/zmiany dat wyjazdu, ponieważ informacje dotyczące terminów rozgrywek nigdy nie są w 100% pewne. W takiej sytuacji nie ma możliwości anulowania zakupu, odwołania rezerwacji (i otrzymania zwrotu pieniędzy) lub zamiany na inny mecz. W takiej sytuacji nie ma możliwości anulowania zakupu, odwołania rezerwacji (i otrzymania zwrotu pieniędzy) lub zamiany na inny mecz. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek zmiany terminu meczu. W przypadku podpisania takiej polisy wszelkie koszty związane z przesunięciem/przedłużeniem terminów pobytu w hotelu oraz lotów zarezerwowanych za pośrednictwem OLKA są pokrywane przez OLKA. Zaznaczenie tej opcji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym zwolnieniem z odpowiedzialności.

Jeśli nie skorzystasz z lotu wychodzącego z twojej zarezerwowanej podróży, jest to uznawane za "no-show", co automatycznie prowadzi do anulowania lotu powrotnego przez linię lotniczą.
Odcinki lotu na twoim bilecie muszą być przestrzegane kolejno, i jeśli nie wykorzystasz biletu na konkretny odcinek, wszystkie pozostałe loty na bilecie zostaną anulowane.

 
Imię i nazwisko zgodne z paszportem
Proszę pamiętać o tym, aby podać imię i nazwisko tak, jak jest ono zapisane w paszporcie. Zazwyczaj nie ma możliwości zmiany rezerwacji lub imienia i nazwiska widniejącego na biletach lotniczych bez dodatkowych kosztów. W większości przypadków niemożliwe jest także uzyskanie zwrotu pieniędzy w razie ewentualnego odwołania rezerwacji. 

Zalecenia
Odnośnie wyjazdów do Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Portugalii lub Włoch na mecz odbywający się w weekend zalecamy rezerwację od piątku do poniedziałku, ponieważ termin rozgrywki może ulec zmianie jeszcze w ostatnim tygodniu. Czasami mecze są przenoszone na piątek lub poniedziałek. W razie przesunięcia terminu rozgrywki pomagamy w zarezerwowaniu dodatkowego noclegu. W razie przesunięcia terminu rozgrywki pomagamy w zarezerwowaniu dodatkowego noclegu. Mecze w środku tygodnia zaplanowane na wtorek lub środę mogą być rozegrane we wtorek, środę lub czwartek. Mecze w środku tygodnia zaplanowane na wtorek lub środę mogą być rozegrane we wtorek, środę lub czwartek.

Odprawa
Większość linii lotniczych oferuje opcję odprawy online. Niektóre linie lotnicze pobierają opłatę od pasażerów, którzy nie dokonali odprawy online i zamiast tego odprawiają się na lotnisku. Podczas odprawy online należy podać numer rezerwacji lotu, swoje nazwisko lub adres e-mail. Odprawa online otwiera się zazwyczaj 24 godziny i zamyka 1 godzinę przed odlotem. Aby zarezerwować konkretne miejsce lub dodatkowy bagaż, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z linią lotniczą. Jako uczestnik podróży są Państwo odpowiedzialni za to, aby zjawić się na lotnisku z odpowiednim wyprzedzeniem przed wylotem. Informacje odnośnie zasad obowiązujących w przypadku Państwa lotów znajdują się na stronie internetowej danej linii lotniczej.

Dokumenty tożsamości
Jako uczestnik podróży powinni Państwo upewnić się, iż posiadają Państwo dokumenty niezbędne do jej realizacji jak np. ważny paszport, dowód osobisty i ewentualną wizę. Paszport musi być ważny przez cały czas trwania podróży. Wiele krajów wymaga ponadto, aby obowiązywał on co najmniej sześć miesięcy od terminu powrotu.

WARUNKI WSPÓLNE (DOT. WYŁĄCZNIE PAKIETÓW/BILETÓW NA WYDARZENIA)

Płatność za podróż
Wszystkie metody płatności są przekazywane przez OLKA Sportresor AB do Klarna Bank AB. Korzystamy z usługi Klarna Checkout i oferujemy różne metody płatności:

✓ Płatność ratalna za pomocą Klarna
✓ Faktura z Klarna
✓ Płatność bezpośrednia za pomocą Klarna
✓ Płatność kartą VISA i Mastercard

Regulamin usługi Klarna można znaleźć w naszej kasie przy odpowiednich metodach płatności.

W tym miejscu znajdują się warunki użytkowania usługi Klarna.

W przypadku ewentualnej rezerwacji lotu przez OLKA płatności dokonuje się bezpośrednio w momencie rezerwacji.
 

Dokumenty podróżne
Obowiązkiem podróżnego po otrzymaniu dokumentów podróży jest sprawdzenie, czy każdy z nich został poprawnie wystawiony i natychmiastowe zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości.

Zmiana adresu
Zmiany adresu po dokonaniu rezerwacji, włącznie ze zmianą adresu e-mail lub numeru telefonu, należy niezwłocznie zgłosić firmie OLKA, abyśmy mogli kontaktować się z podróżnymi w celu przekazania informacji o ewentualnych zmianach rozkładów jazdy i innych ważnych informacjach niezbędnych przed podróżą. Wszelkie reklamacje dotyczące podróży muszą wpłynąć do OLKA w formie pisemnej, nie później niż 15 dni po zakończeniu podróży. Jeśli reklamacja wpłynie w późniejszym terminie, nie zostanie ona rozpatrzona.

Pozostałe informacje
OLKA zastrzega sobie prawo do zmiany planu podróży/trasy i/lub cen, w związku z okolicznościami niezależnymi od OLKA, takimi jak wzrost kosztów transportu, zmiany kursów walut, zmiana liczby pasażerów, opłaty lotniskowe, podatki lotnicze itp. Zastrzegamy sobie również prawo do błędów pisarskich i drukarskich oraz oczywistych błędów cenowych na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie również prawo do zrywania umów zawartych w wyniku takich sytuacji.

Paszporty i wizy
W przypadku podróży poza kraje skandynawskie podróżny jest zobowiązany do posiadania ważnego paszportu. Jeśli wymagana jest wiza, to podróżny jest zobowiązany do jej wyrobienia we własnym zakresie. Należy ją sobie zapewnić przed zarezerwowaniem podróży. OLKA nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których podróżny spotkał się z odmową wydania wizy. OLKA nie ponosi również odpowiedzialności za podróżnych, którym odmówiono wjazdu do danego kraju z powodów niezależnych od OLKA.

UWAGA! W przypadku podróży do USA obowiązują specjalne zasady, które można znaleźć w tym miejscu.

Ograniczenia wiekowe
Każdy podróżny chcący zarezerwować bilet lub wyjazd pakietowy w OLKA musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli żaden z uczestników wyjazdu nie ukończył 18 lat, do rezerwacji wycieczki wymagany jest podpis opiekuna.